Měřicí přístroje pro stavební firmy

Měřicí přístroje pro stavební firmy

Moderní stavební firmy musí sdružovat mnoho řemesel. Pro perfektní realizaci rodinného domu, obchodního celku nebo provozovny je třeba vycházet již od začátku z přesných měření. Kvalitní technické zázemí vám umožní nejen přesně splnit očekávání vašeho zákazníka, ale také lépe plánovat spotřebu materiálu i vedení jednotlivých prací.

Optické měřicí přístroje

Základním zařízením je nivelační přístroj. Pomůže přesně vymezit výšku a vytyčuje různé výškové úrovně. Relativně jednoduché ovládání dokáže zajistit přesnost v řádu milimetrů. Velkou výhodou je jednoduchá konstrukce a vysoká mechanická odolnost. Ochranný kryt i vnitřní optika je vyrobena z kvalitních materiálů s garancí odolnosti vůči prachu, vlhkosti i dešťové vodě. Ke skupině optických měřících přístrojů patří i teodolit. Jeho obsluha je složitější a je určený i pro náročnější úlohy. Pro běžnou činnost stavebních firem dostatečně postačí běžné nivelační přístroje. Doporučujeme vybírat optiku ze skla, plastové čočky časem stárnou a zešednou.

Pohodlná elektronika

Moderní technologie přináší mnohá zlepšení i pro oblast měření. Digitální nivelační přístroj posune rychlost a přesnost měření v terénu o třídu výš. Pracuje plně automaticky s měřením výšek nebo vytyčováním rovin. Rychle odečítá hodnoty na speciální lati opatřené čárovým kódem. Systémy výrazně omezují vznik chyby, navíc výsledky ukládají do paměti a umožňují návazné zpracování dat v počítači. Přesnost digitálního a optického nivelačního přístroje je srovnatelná, pořizovací cena je u elektroniky vyšší, nicméně odmění vás rychlejším zpracováním dat.

Lasery

V přehledu měřících přístrojů je třeba zmínit i lasery, které mají velký vliv na kvalitu práce i její produktivitu. Univerzální přístroje jsou využitelné ve venkovním i vnitřním prostoru a pracují s velkým dosahem i přesností. Křížové lasery pomáhají vymezit rovinnost plochy, nastavit výšku i vytýčit pravé úhly. Rozsáhlé projekty řeší rotační nebo potrubní lasery. Stejně jako u předešlých zařízení jsou lasery chráněny pevným krytem, který odolává mechanickému poškození, vlhkosti i prachu.

Laserové dálkoměry

Nejrozšířenějším a nejvyužívanějším zástupcem dálkoměrů jsou laserové dálkové měřiče. Kompatibilní malé zařízení se velmi snadno ovládá a dokáže okamžitě stanovit přesnou vzdálenost. Shromážděná data může zařízení přenést do počítače k dalšímu zpracování, pomáhá tak lépe stanovit spotřebu materiálu při pokládce podlahy, realizaci obložení nebo spotřebu omítek či barev.

Měřící zařízení vybírejte s rozvahou. Zkuste předjímat reálné využití nyní i ve výhledu delší doby. Malé stavební firmy plně využijí nivelační přístroj, záleží na možné výši investice do zařízení i vaší náročnosti, vybírat můžete optickou nebo digitální variantu. Rozhodně využijete laserový dálkový měřič. Pro velké stavby je užitečnou pomocí rotační laser. Správa a výstavba kanalizací se neobejde bez potrubního laseru. Důležitá je také dostupnost servisu nebo řešení náhradních dílů. Kvalitní prodejce by vám měl nabídnout nejen kvalitní vybavení, ale také kompletní záruční i pozáruční servis. Dokáže vám také pomoci zvolit ideální typ zařízení s ohledem na vaše očekávání a možnosti.

2018-03-07 13:43:20

Přejít na všechny články

Další články

Potrubní lasery

Budování liniových staveb představuje široké spektrum stavebních úprav od realizace betonového koryta, obrubníků, vedení chodníku nebo příjezdových cest. Na budoucí podobě a pevnosti stavby se podílí nejen kvalitní materiál, ale také pečlivost a dokonalost provedení. Ještě důležitější zachování přes…

Rotační laser FL 100HA

Rotační lasery jsou nezastupitelnou pomůckou ve stavebnictví. Výrazně zjednoduší nivelaci, vyrovnání, měří vodorovné i svislé roviny i nastavení sklonů. Moderní lasery se snadno ovládají a pracují s vysokou přesností. Malá investice do vybavení zefektivní práci, zajistí profesionální výsledky a kont…

Laserové dálkoměry DISTOX3/X4

Laserové dálkoměry patří bezesporu mezi základní vybavení řady profesí. Novinkou v řadě X představuje výrobce nejdostupnější variantu na trhu, která plně využívá zabudovanou kameru a umožňuje navíc rozšíření pro měření 3D. Dálkoměry Leica jsou spolehlivé a odolné, bez omezení je využijete při prác…

GeoFennel FR-DIST 30 je dálkoměr kombinovaný s přijímačem pro rotační lasery s červeným i zeleným paprskem

Realizaci nové stavby nebo rekonstrukci objektů může posunout i moderní vybavení. Kvalitní zařízení efektivně kombinuje základní funkce s pokročilými možnostmi. Příkladem je inovativní přijímač paprsku s integrovaným dálkoměrem. Dovoluje začlenit do vaší práce rotační lasery a díky funkci AUTO-DIST …

Stavební lasery

V průběhu realizace základní stavby, ale i při zajišťování úprav, rekonstrukcí nebo v práci na změnách interiéru hrají velmi důležitou roli stavební lasery. Zařízení pracuje s červeným nebo zeleným laserem a dokáže přesně vytyčit nebo zkontrolovat rovné linie v horizontálním i vertikálním směru, ově…

Potrubní lasery a jejich využití

Potrubní lasery jsou uzpůsobené pro vytyčení trasy pro pokládku potrubí. Základní výhodou je rychlá a jednoduchá obsluha. S okamžitým výsledkem získáte kontrolu nad prováděnou prací. Náročné a složité vedení potrubí získá maximální přesnost, tím odpadá zbytečná dodatečná úprava nebo složité řešení n…

Využití vlhkoměrů

Vlhkoměr je v podstatě jednoduchý kompaktní přístroj, který vám umožní snadno a rychle stanovit vlhkost ve zdivu, dřevu i dalším materiálu. Vlhkost významně ovlivňuje pevnost stavby a konstrukčních prvků. Vysoké hodnoty se v dlouhodobém horizontu podílí na snížené kvalitě stavby, rozvoji hub a plísn…

Přístroje pro řízení zemních strojů

Při stavebních úpravách a práci s velkými stavebními zdroji můžete využít mimořádně efektivní zařízení. Přístroje pro řízení zemních strojů zvýší efektivitu práce a pomůžou vám získat plnou kontrolu nad vykonávanou činností. Zařízení představuje široké spektrum využití, spojuje snadnou instalaci s o…

Servis, seřízení a kalibrace

Zajišťujeme servisní a kalibrační služby geodetických a stavebních přístrojů.