Laserové dálkoměry LEICA

Laserové dálkoměry LEICA

Při měření délek i úhlů v interiéru nemusíte používat pásmo ani potřebné údaje složitě vypočítávat. Ruční laserové dálkoměry nabízí rychlé a naprosto přesné měření i v komplikovaném členitém půdorysu. Moderní systémy navíc přenesou zjištěná data k dalšímu zpracování do počítače, nabízí automatické výpočty plochy, objemu nebo neznámých stran. Pro plánování spotřeby materiálu při pokládce podlah, obkladů, malování, nebo realizaci omítek jsou dálkoměry jen těžko zastupitelnou pomůckou. Své uplatnění najdou i při řešení návrhů vybavení nábytkem.

Odolné a víceúčelové přístroje

V nabídce specializovaných obchodů se setkáte se širokou nabídkou dálkoměrů v různém provedení. Základní funkce jsou přístrojům společné, liší se doplňky a také kvalitou a odolností. LEICA představuje dobře uzpůsobená měřící zařízení, velikost přesně odpovídá praktickému ovládání jednou rukou. Kryt dostatečně chrání citlivý snímač před prachem, vlhkostí nebo mechanickým poškozením. Jednoduché ovládání si rychle zažijete, ovládání je postavené na intuitivním přístupu, získaná data a možnost jednoduché návazné práce výrazně zefektivní základní měření i plánování.

Novinky Disto X3 a X4

Novinkami jsou laserové dálkoměry s označením Disto X3 a X4. Vybavení je pro oba typy shodné, jsou vhodné pro práci v terénu i interiéru, jsou vybavené Bluetooth, zabudovaným sklonoměrem s neomezeným rozsahem 360°. Oba přístroje jsou dokonce odolné vůči tekoucí vodě i prachu. Dálkoměry můžete rozšířit i o adaptér, se kterým dokážete sbírat 3D data. Disto X4 je o něco pokročilejší verzí, která je navíc vybavená digitálním hledáčkem se zoomem 4x na barevném displeji s vysokým rozlišením (2 ").

Laserový dálkoměr LEICA DISTO X4

Podpora pokročilých funkcí

Dálkoměry v současné době nepředstavují jen rychlý odečet přesné hodnoty z displeje. Bluetooth® Smart 4.0 přenáší také délku i vypočtené výsledky do aplikace pro Apple nebo Android, data můžete okamžitě přenášet i do běžného počítače. Zajímavá je také aplikace Leica DISTO plan. Prostřednictvím mobilního zařízení můžete vytvářet přesné plány. Načrtnuté čáry se automaticky upraví k hodnotě naměřených hodnot. Výsledek můžete dál elektronicky upravovat, zaslat e-mailem nebo tisknout. Další funkce Smart Room vám pomůže vytvořit přesný půdodorys místnosti, měřená data se průběžně přenáší do programu, který automaticky kreslí plán.

Přímý výstup pro CAD

Již zmiňovaný adaptér DST360 může funkce dálkoměru ještě dále rozšířit. Pomůže vám měřit i nepřístupné délky a úhly, pracuje s technologií 3D, výstup měření je možné nahrát přímo do CAD program.

Set Leica Disto X4 s adaptérem DST360

Dálkoměry jsou vybavením pro denní práci v mnoha stavebních nebo řemeslných oborech. Moderní zařízení dokáže přesně a rychle měřit nejen běžné délky a úhly, pomocí praktických aplikací převezme namáhavé výpočty, jako je nepřístupná vodorovná délka, vytyčování, měření plochy a objemu včetně všech údajů o místnosti, průběžné měření. Usnadněte si práci, ušetřete čas a vyvarujte se zbytečných chyb nebo nepřesností. Dálkoměry vás přesvědčí o své skutečné užitnosti při každodenní práci.

2018-06-13 14:54:36

Přejít na všechny články

Další články

Úhloměry a sklonoměry

V řadě oborů jsou důležité i relativně jednoduché pomůcky. Měřící technika hraje zásadní roli v přesném dodržení stanovených velikostí i úhlů. Při vytyčování stavby nebo kladení materiálu vám úhloměry pomůžou zajistit perfektní návaznost jednotlivých dílů nebo spojů. Předejdou pozdějším složitým opr…

Rotační a křížový laser a jejich využití ve stavebnictví

Při úpravě terénu před stavbou i během samotné realizace je třeba přesně stanovit rovinné plochy a průběžně kontrolovat jejich dodržení. Klasické pomůcky jako je vodováha, pásmo nebo kružítko jistě dokáží posloužit, moderní vybavení vám však při stavebních pracích výrazně zjednoduší postup a zlepší …

Laserový dálkoměr změří vše na milimetry přesně

I velké rekonstrukce nebo stavby můžou provázet malá zařízení, která vám přinesou velký užitek. Zajistí lepší efektivitu práce, zrychlí přípravu projektu, provedou správným plánováním dodávky i spotřeby materiálu. Laserový dálkoměr patří mezi praktickou pomůcku mnoha oborů. Uplatnění najde i v běžn…

Měřicí přístroje pro stavební firmy

Moderní stavební firmy musí sdružovat mnoho řemesel. Pro perfektní realizaci rodinného domu, obchodního celku nebo provozovny je třeba vycházet již od začátku z přesných měření. Kvalitní technické zázemí vám umožní nejen přesně splnit očekávání vašeho zákazníka, ale také lépe plánovat spotřebu mater…

Laserové dálkoměry LEICA

Při měření délek i úhlů v interiéru nemusíte používat pásmo ani potřebné údaje složitě vypočítávat. Ruční laserové dálkoměry nabízí rychlé a naprosto přesné měření i v komplikovaném členitém půdorysu. Moderní systémy navíc přenesou zjištěná data k dalšímu zpracování do počítače, nabízí automatické v…

Rotační laser FL 100HA

Rotační lasery jsou nezastupitelnou pomůckou ve stavebnictví. Výrazně zjednoduší nivelaci, vyrovnání, měří vodorovné i svislé roviny i nastavení sklonů. Moderní lasery se snadno ovládají a pracují s vysokou přesností. Malá investice do vybavení zefektivní práci, zajistí profesionální výsledky a kont…

Potrubní lasery a jejich využití

Potrubní lasery jsou uzpůsobené pro vytyčení trasy pro pokládku potrubí. Základní výhodou je rychlá a jednoduchá obsluha. S okamžitým výsledkem získáte kontrolu nad prováděnou prací. Náročné a složité vedení potrubí získá maximální přesnost, tím odpadá zbytečná dodatečná úprava nebo složité řešení n…

Křížový laser GeoFennel Geo6X SP

Snadná ovladatelnost a vysoký výkon Jako specializovaný prodejce vám dokážeme nabídnout přístroje přesně podle očekávaných parametrů a s přihlédnutím na konkrétní potřeby vaší profese. Interiérové dokončovací práce velmi zjednoduší a urychlí moderní křížové lasery. Pomocí přesně vedené linie můžete…

Servis, seřízení a kalibrace

Zajišťujeme servisní a kalibrační služby geodetických a stavebních přístrojů.